Adam Kamieniecki

OPERA
  •  
  •  
Adam Kamieniecki

Adam Kamieniecki, of Polish descent, is a young baritone. He has been immersed in music since his youngest years. He completed his piano education under Elżbieta Pyś at the Music Centre in Zamość in 2012. He is currently studying voice with professor Wiesława Grabek-Woś at the Karol Szymanowski Secondary State Music School in Zamość. He is a winner and finalist of international singing competitions: Finalist of the Giulio Perotti International Singing Competition in Ueckermuende (Germany, 2015), III prize in the Rudolf Petrak International Singing Competition in Zilina (Slovakia, 2016), II prize in the Imrich Godin International Vocal Competition IUVENTUS CANTI in Vrable (Slovakia, 2016), II prize in the International Singing Competition Alida Vane Award in Ventspils (Latvia, 2016), Finalist and Special Prize for the Best Performance of a folk song from a participant's country in the Lidiya Abramova International Singing Competition BELLA VOCE in Moscow (Russia, 2017). He has performed in master classes with renowned artists and pedagogues such as prof. Urszula Kryger, dr. Dorota Radomska and dr. Jacek Greszta. He had also the pleasure of working with outstanding musicians: dr. Marina Belashuk, Maestro Diego Crovetti, Maestro Jacek Kraszewski and orchestras: Orchestra of the Academy of Art in Szczecin and Orchestra of the Karol Szymanowski Secondary State Music School in Zamość. For outstanding artistic achievements he received patronage of Ministry of Culture and National Heritage of Poland, Mayor of Zamość, District Authority Office in Zamość and PKP Linie Hutnicze Szerokotorowe spółka z o.o. in Zamość.


Adam Kamieniecki - baryton 
Naukę śpiewu solowego rozpoczął w 2013. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Zamościu w klasie Wiesławy Grabek-Woś. Jest laureatem i finalistą międzynarodowych konkursów wokalnych: finalista i laureat Nagrody Specjalnej za najlepsze wykonanie pieśni z kraju uczestnika na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Lidii Abramowej (Rosja, 2017), II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Alidy Vane (Łotwa, 2016), II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Imricha Godina (Słowacja, 2016), III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Rudolfa Petraka (Słowacja, 2016), finalista Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Giulio Perottiego (Niemcy, 2015) i wiele innych. Doskonalił swoje umiejętności uczestnicząc w kursach mistrzowskich i warsztatach wokalnych prowadzonych m.in. przez prof. Urszulę Kryger, dr. Dorotę Radomską, dr. Jacka Gresztę. Na swej drodze artystycznej współpracował ze znanymi artystami m.in. z dr. Mariną Belashuk, maestro Diego Crovettim, maestro Jackiem Kraszewskim oraz orkiestrami: Orkiestrą Akademii Sztuki w Szczecinie i Orkiestrą Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zamościu. Za szczególne osiągnięcia artystyczne otrzymywał także mecenat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Zamość, Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz PKP Linii Hutniczych Szerokotorowych spółki z o.o. w Zamościu.